INDICACIONS EMPRESES CANDIDATES

Informació general de les pràctiques FCT
 • El període de pràctiques ordinari té lloc durant el tercer trimestre del curs escolar (març-juny normalment).
 • Els alumnes han de complir les normes de reglament intern de l'empresa (horari, vacances, uniforme, normes de seguretat, etc.)
 • L'alumne és un estudiant i no un treballador remunerat, no cotitza a la Seguretat Social ni rep cap salari. Durant el període de pràctiques està cobert per les assegurances per danys propis i a tercers previstos per la Conselleria d'Educació per a cobrir incidents en aquests casos.
 • Consultar clàusules del concert de col·laboració que signen centre i empresa

 Informació general de l'FP DUAL

 • La formació DUAL és una col·laboració entre l'empresa i el centre educatiu que pretén afegir un altre període de pràctiques a l'alumnat. 
 • Es signa un nou conveni amb Conselleria especificant les noves característiques ja que és independent de les pràctiques d'FCT. 
 • Conselleria es fa càrrec de cotitzar la Seguretat Social de l'alumne en un epígraf especial. 
 • L'empresa ha de remunerar a l'alumnat amb una beca d'import d'uns 4€/h mínim per grau mitjà i 5€/h mínim per grau superior. 
 • L'FP DUAL permet a l'alumnat ampliar el seu currículum i experiència i començar a tenir vida laboral inscrita a la Seguretat Social.
 • Consultar clàusules del conveni de l'FP DUAL

Acollir alumnes en pràctiques en qualsevol de les dues modalitats
Si volen col·laborar amb el nostre centre, acollint alumnes en pràctiques, necessitem algunes dades de la seua empresa/organització. Ens la poden fer arribar d'una de les formes següents:

1. Descarregant un imprès per a emplenar a ma i enviant-lo...
 • Via e-mail a dept.practiques@iesjoancoromines.org, com arxiu adjunt.
2. Emplenar la sol·licitud on-line
Una vegada rebuda la seua sol·licitud ja ens posarem en contacte amb vostes per a informar-los dels següents tràmits.

Gràcies per confiar amb nosaltres.