Dades de contacte

DEPARTAMENT DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
Cap de Departament: Sónia Lluch
s.lluchsimo@edu.gva.es

IES Joan Coromines
Passeig Marítim,5 · 12580 Benicarló
12003390@edu.gva.es
Tel. 964 405 640