Dades de contacte

DEPARTAMENT DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
Cap de Departament: Sónia Lluch
dept.practiques@iesjoancoromines.org

IES Joan Coromines
Passeig Marítim,5 · 12580 Benicarló
12003390@gva.es
Tel. 964 405 640
Fax 964 405 641