FP DUAL I PRÀCTIQUES FCT. INFORMACIÓ PER A EMPRESES CANDIDATES A ACOLLIR ALUMNES

Modalitats de pràctiques formatives,
 • FP DUAL,  per als cicles de grau mitjà i superior
 • FCT, per a tots els cicles
Al Coromines tenim cinc Cicles Formatius de Formació Professional corresponents a dues famílies,

Família professional Informàtica i Comunicacions
 • Formació Professional Bàsica Informàtica d'Oficina [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 240h
 • Grau Mitjà (FP I) Sistemes Microinformàtics i Xarxes [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 380h
 • Grau Superior (FP II) Desenvolupament d'Aplicacions Web [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 400h
Família professional Administració i Gestió
 • Grau Mitjà (FP I) Gestió Administrativa [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 380h
 • Grau Superior (FP II) Administració i Finances [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 400h

Darrere de cadascun dels títols, s'ha inclòs un enllaç a documents amb el detall del perfil professional d'aquests estudis, corresponents a les competències adquirides pels alumnes.