INDICACIONS EMPRESES CANDIDATES

Informació general
  • El període de pràctiques ordinari té lloc durant el tercer trimestre del curs escolar (abril-juny normalment).
  • Els alumnes han de complir les normes de reglament intern de l'empresa (horari, vacances, uniforme, normes de seguretat, etc.)
  • L'alumne és un estudiant i no un treballador remunerat, per tant, durant el període de pràctiques està cobert per les assegurances per danys propis i a tercers previstos per la Conselleria d'Educació per a cobrir incidents en aquests cassos i no ha de rebre cap salari.
  • Consultar clàusules del concert de col·laboració que signen centre i empresa
Acollir alumnes en pràctiques
Si volen col·laborar amb el nostre centre, acollint alumnes en pràctiques, necessitem algunes dades de la seua empresa/organització. Ens la poden fer arribar d'una de les formes següents:
1. Descarregant un imprès per a emplenar a ma i enviant-lo...
  • Via e-mail a dept.practiques@iesjoancoromines.org, com arxiu adjunt.
  • Al fax del centre: 964 405 641, indicant:
    A L'ATENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
2. Emplenar la sol·licitud on-line
Una vegada rebuda la seua sol·licitud ja ens posarem en contacte amb vostes per a informar-los dels següents tràmits.

Gràcies per confiar amb nosaltres.