INFORMACIÓ PER A EMPRESES CANDIDATES A ACOLLIR ALUMNES EN PRÀCTIQUES

A l'IES JOAN COROMINES tenim quatre Cicles Formatius de Formació Professional corresponents a dues famílies professionals

Família professional Informàtica i Comunicacions
  • Grau Mitjà (FP I) Sistemes Microinformàtics i Xarxes [Perfil]
  • Grau Superior (FP II) Desenvolupament d'Aplicacions Web [Perfil]
Família professional Administració i Gestió
  • Grau Mitjà (FP I) Gestió Administrativa [Perfil]
  • Grau Superior (FP II) Administració i Finances [Perfil]
Darrere de cadascundels títols, s'ha inclós un enllaç a documents amb el detall del perfil professional d'aquests estudis, corresponents a les competències adquirides pels alumnes que han de cursar les pràctiques (Mòdul d'FCT Formació en Centre de Treball)